ตารางเช็คระยะ BYD

ศูนย์บริการ BYD ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร BYD สาขาศรีนครินทร์ บริหารโดย บริษัท จินหลง เอส-นครินทร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการ ได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สามารถเข้ามาตรวจเช็คระยะ ตรวจซ่อมบำรุง ได้ เวลา 08.30-17.30 น.

Maintenance Schedule

ตารางเช็คระยะ ตรวจซ่อม บำรุงรักษา รถยนต์ไฟฟ้า BYD

BYD SEAL BYD ATTO3 BYD DOLPHIN

การตรวจเช็คระยะรถยนต์ไฟฟ้า BYD : หลังออกรถจากศูนย์บริการแล้ว ควรนำรถมาเช็คครั้งแรก หลังผ่านไป 3 เดือน หรือครบ 5,000 กิโลเมตร หลังจากนั้น ควรนำมาเช็คระยะทุกๆ 12 เดือน (1 ปี) หรือนำรถมาตรวจเช็คระยะ ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร

รายการตรวจเช็ค รถยนต์ไฟฟ้า BYD

นำรถเข้ามาตรวจเช็คระยะได้ที่ศูนย์บริการ BYD จินหลง ศรีนครินทร์
ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 08.30-17.30 น.